martes, 29 de mayo de 2018


Outras Actividades que se desenvolveron ao
 longo do curso 17-18 no noso centro 
IES Parga Pondal, dentro do proxecto de 
Mediación e Convivencia:
        En colaboración coa asociación carballesa Vieiro, desenvolvimos un curso para traballar as habilidades Sociais e así favorecer a integración do alumnado na vida do centro. Tamén contado co apoio de Vieiro e os Servizos Sociais do concello, puxemos a andar un programa de apoio ás familias que procura contrarrestar as problemáticas familiares diversas que se poden dar no entorno mais cercano do alumno e que lle afecta persoal e académicamente (por exemplo, o uso indebido e abusivo das novas tecnoloxías, ...).

        Asimesmo,con profesorado voluntario que traballa persoalmente co alumnado que pode presenta conductas contrarias á convivencia, búscase reconducir a súa actitude por medio de actuacións que promovan á reflexión e o alumno ou alumna, tome conciencia e recapacite sobre a súa actitude.

        O departamento de Mediación encargado da convivencia escolar no IES Parga Pondal, agradecemos a implicación de profesorado, alumnado e familias ademáis de axentes externos como Vieiro ou os Servizos Sociais do concello. Pois entre todos buscamos construir unha convivencia na comunidade educativa baseada na tolerancia e no respeto á diversidade.
        É importante facer visible este traballo que desde moitos centros de ensino en Galicia se está a desenvolver e que dá moi bos resultados na mellora do clima escolar; sobre todo cando aparecen novas e artigos sobre violencia na escola que crean a sensación de “xeneralidade” e transmiten moita preocupación ÁS FAMILIAS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario